บริษัท Dole Food Company Inc. แถลงการณ์เรื่องการได้รับคำยินยอมเพื่อการแก้ไขแล้ว และการหมดอายุของการรับการยินยอมแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับ หุ้นมีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ์จำนวน 7.25% ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2025

Logo

เวสท์เลก วิลเลจ, แคลิฟอร์เนีย.–(BUSINESS WIRE)–7 กรกฎาคม 2017

บริษัท Dole Food Company, Inc. ("Dole") ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้รับคำยินยอมทั้งหลาย ("Requisite Consents") ตามที่ได้ขอให้มีการยินยอมเพื่อการแก้ไขที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ("การขอให้มีการยินยอมให้มีการแก้ไข หรือ Consent Solicitation") เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมบางอย่าง ("การแก้ไขเพิ่มเติม") ในสัญญา Indenture ลงวันที่ 6 เมษายน 2017 ระหว่าง Dole กับ ผู้ค้ำประกันทั้งหลาย และ Wilmington Trust, National Association ในฐานะทรัสตี (“ทรัสตี”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ์จำนวน 7.25% ที่มีกำหนดครบในปี 2025 ("หุ้น" ) ("สัญญา Indenture") ตามเงื่อนไขและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน "หนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข หรือConsent Solicitation Statement" ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2017 ("หนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข")

การเปิดรับการส่งคำยินยอมให้มีการแก้ไขหมดอายุลงในเวลา17:00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2017 ("เวลาหมดอายุ") โดยจะต้องค่าธรรมเนียมการยินยอม (ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข) ให้กับผู้ถือใบหุ้นที่ได้จัดส่งการให้คำยินยอมอย่างถูกต้อง และที่ไม่ได้เพิกถอนการยินยอม (ตามที่กำหนดไว้ในตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข) ก่อนเวลาหมดอายุตามความพึงพอใจหรือการสละสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไขภายใต้เงื่อนไข "การยินยอมให้มีการแก้ไข – คือการยอมรับความยินยอมโดย Us  และการชำระค่าธรรมเนียมการยินยอม" ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การบรรลุเป้าหมายของการเสนอขายหุ้นที่ผ่านการรับรอง (ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา Indenture )

Dole เสนอให้ทำเป็นเอกสารสัญญาเสริมเพื่อให้เกิดผลต่อการแก้ไข ("ข้อผูกมัดเพิ่มเติมครั้งแรกในสัญญา Indenture") โดยข้อผูกมัดเพิ่มเติมครั้งแรกจะผูกพันผู้ถือครองหุ้นและผู้รับโอนทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ส่งคำยินยอมด้วย

ตัวแทนที่ดำเนินการชักชวนเกี่ยวกับการขอให้มีการยินยอม ได้แก่ บริษัท Morgan Stanley & Co. LLC ท่านอาจส่งคำถามเกี่ยวกับการชักชวนขอความยินยอมไปยัง Morgan Stanley & Co. LLC, จ่าหน้าถึงแผนก: Liability Management Group หมายเลขโทรศัพท์ (800) 624-1808 (หมายเลขโทรฟรี) หรือที่เบอร์ (212) 761-1057 โดยGlobal Bondholder Services Corporation ทำหน้าที่เป็นตัวแทนข้อมูล และตัวแทนการจัดทำรายงานในการเชื่อมโยงกับการให้ขอความยินยอม การขอสำเนาเพิ่มเติมของหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข สามารถส่งไปยังตัวแทนข้อมูลที่หมายเลข (866) 470-3900 (หมายเลขโทรฟรี), (212) 430-3774 (ธนาคารและนายหน้า) (collect) หรือ ที่contact@gbsc-usa.com

ประกาศนี้ไม่ใช่ข้อเสนอในการซื้อหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ การให้ความยินยอมที่เกิดขึ้นตามผลจากหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข และจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้เท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย "แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า" ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ การแถลงการณ์เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารโดยทั่วไป และจะสามารถระบุได้โดยการใช้คำต่าง ๆ เช่น "อาจ" "จะ" "คาดว่า" "เชื่อ" "ตั้งใจ" "คาดการณ์" และสำนวนที่คล้ายกันนี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเป็นเหตุให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่กล่าวถึง ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ การตอบสนองของตลาดต่อความกดดันด้านปริมาณอุตสาหกรรม สินค้า วัตถุดิบ และราคา; การจัดหาและการกำหนดราคาพลังงาน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในประเทศกำลังพัฒนา ความขัดแย้งระหว่างประเทศ โควตาภาษีและการกระทำของรัฐบาลอื่น ๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ Dole จะรวมอยู่ในคำชี้แจงการยินยอมและเอกสารที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับดังกล่าว

สามารถดูเวอร์ชันต้นฉบับได้ที่ businesswire.comhttp://www.businesswire.com/news/home/20170707005133/en/

ติดต่อ:

บริษัท Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647

NTT Communications and Arkadin ได้รับรางวัลจากรายการ Frost & Sullivan Asia Pacific ICT Awards

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

NTT Communications Corporation (NTT Com), บริษัทโซลูชั่นไอซีทีและการสื่อสารภายใต้ NTT Group (TOKYO: 9432) และ Arkadin, หนึ่งในบริษัท NTT Communications และเป็นผู้นำตลาดในการติดต่อสื่อสารระบบคลาวด์แบบครบวงจร และการบริการแบบร่วมมือ ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัททั้งสองได้รับรางวัล Frost & Sullivan Asia Pacific ICT Awards ประจำปี 2017

ข่าวสมาร์ทนิวส์ฉบับนี้มีลักษณะเป็นสื่อมัลติมีเดียThis Smart News Release features multimedia. View the full release here: http://www.businesswire.com/news/home/20170706005364/en/

NTT Com ได้รับรางวัล ผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจร Frost & Sullivan Asia-Pacific และรางวัล  Frost & Sullivan Asia Pacific Telco Data Center ประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้ให้บริการศูนย์แห่งปี ส่วน Arkadin ได้รับรางวัล Frost & Sullivan ผู้ให้บริการด้านความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกประจำปี เป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน ผลการประกาศรางวัลถูกประกาศในงาน the 2017 Frost & Sullivan Asia Pacific ICT Awards เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ประเทศสิงคโปร์

Shuishan Lu นักวิเคราะห์อุตสาหกรรม ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชัน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Frost & Sullivan กล่าวว่า "NTT Communications สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ UCaaS ที่หลากหลายและครบวงจรพร้อมกับความยืดหยุ่นในการให้บริการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพิ่มเติมให้แก่ บริษัท เนื่องจากสามารถให้บริการพอร์ทัลลูกค้าแบบครบวงจรสำหรับการจัดการบริการหลากหลายชนิด รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการขยายโซลูชันและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับบุคคลที่สาม " ในส่วนของรางวัล Asia Pacific Telco Data Center Service Provider แห่งปี YuXuan NG นักวิเคราะห์อุตสาหกรรม ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชัน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Frost & Sullivan ได้กล่าวว่า " NTT Communications มีความโดดเด่นแตกต่างจากบริษัทร่วมตลาดอื่น ๆ ด้วยความสามารถในการให้บริการเสริมที่ครบวงจรควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกันแบบ colocation และบริการโฮสติ้งที่ได้รับการจัดการ ด้วยการนำบริการที่มีมูลค่าเพิ่มไปใช้กับลูกค้าศูนย์ข้อมูลของบริษัท ทำให้ NTT Communications ประสบความสำเร็จอย่างมากในแง่ของการสร้างรายได้ต่อตารางเมตรและมีการเติบโตเพิ่มขึ้นแบบปีต่อปี "

ในส่วนของรางวัล Arkadin Zi นั้น Ning Chong ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ด้านการวิจัย ICT Practice ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Frost & Sullivan กล่าวว่า "ในตลาดเชิงพาณิชย์ที่มีการแข่งขันสูง Arkadin ยังคงรักษากลยุทธ์ด้านลูกค้าไว้อย่างต่อเนื่องและมีรายได้เติบโตต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2559 เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี บริษัทได้ยกระดับความร่วมมือด้านกลยุทธ์กับ Microsoft (Skype สำหรับธุรกิจ) และกับ Cisco โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเปิดตัว Arkadin Total Connect ซึ่งเป็นการให้บริการระบบนิเวศน์แบบครบวงจรของ UC ที่ใช้ Office 365, Cisco CCA-SP และ Cisco Spark โซลูชั่นแบบที่ใช้การสั่งการด้วยเสียง”

ลิงค์เพิ่มเติม:

Arcstar UCaaS

Arctstar SIP Trunking

Nexcenter

Arkadin Services

เกี่ยวกับ NTT Communications Corporation

NTT Communications ให้บริการด้านที่ปรึกษา ด้านสถาปัตยกรรม ด้านความปลอดภัยและบริการระบบคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขององค์กร การให้บริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกของบริษัท ซึ่งรวมถึงเครือข่ายไอพีไอระดับชั้นนำระดับโลก เครือข่าย VPN Arcstar Universal One ™ ที่ครอบคลุม 196 จุด ใน 196 ประเทศ และศูนย์ข้อมูล 140 ศูนย์ที่มีความปลอดภัยทั่วโลก โซลูชันของ NTT Communications ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั่วโลกของ บริษัท ในกลุ่ม NTT ซึ่งรวมถึง Dimension Data, NTT DOCOMO และ NTT DATA ด้วย

www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

เกี่ยวกับ Arkadin

Arkadin เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการสื่อสารแบบครบวงจร (Unified Communications) และผู้บริการแบบร่วมมือ (Collaboration Service Provider) ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก การให้บริการชั้นนำในด้าน การประชุมทางเสียง/ทางเว็บ/ทางวิดีโอ และ โซลูชันการสื่อสารแบบครบวงจรช่วยทำให้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันสนุกสนานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ ในสถานที่ทำงานที่เชื่อมต่อแบบดิจิตอลทั่วโลก ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัท NTT Communications บริการของเราได้รับการจัดส่งในระบบคลาวด์และได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเพื่อคุณภาพบริการระดับพรีเมียม ลูกค้ากว่า 50,000 รายที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนในท้องถิ่นใน 19 ภาษาผ่านทางเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการ 56 แห่งใน 33 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: www.arkadinapac.com

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&sty=20170706005364r1&sid=58983&distro=ftpสามารถดูเวอร์ชันต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170706005364/en/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
NTT Communications Corporation
Ms. Yuko Miyamoto / Ms. Aoi Funagoshi, +81 3 6700 4010
ประชาสัมพันธ์ Public Relations
หรือ
Arkadin Singapore
Ms. Nicki Soffe, +65 6572 4707
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ Marketing and Product Marketing DirectorToshiba เริ่มผลิต ApP Lite™ Processor Family IC สำหรับอุปกรณ์สวมใส่

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–6 กรกฎาคม 2017

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ประกาศในวันนี้ว่าได้เริ่มผลิต TZ1201XBG ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดสำหรับโปรเซสเซอร์รุ่น ApP LiteTM สำหรับอุปกรณ์ IoT รวมถึงอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาร์ทนี้มีคุณลักษณะด้านมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: http://www.businesswire.com/news/home/20170706005437/en/

Toshiba: "TZ1201XBG," the latest addition to its line-up of ApP Lite(TM) application processors for ...

Toshiba: "TZ1201XBG," ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดสำหรับโปรเซสเซอร์รุ่น ApP LiteTM สำหรับอุปกรณ์ IoT รวมถึงอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ (รูปภาพ Business Wire)

โปรเซสเซอร์กราฟิก TZ1201XBG ขนาดกะทัดรัดใช้โปรเซสเซอร์ 32-bit ARM® Cortex®-M4F ประสิทธิภาพสูงสามารถทำงานได้ที่ 96MHz (สูงสุด 120MHz ด้วย overdrive)  การรวม ARM core เข้ากับการจัดการพลังงานบนชิปทำให้ TZ1201XBG ใช้พลังงานต่ำที่ 70μA/MHz ใน active mode  แบตเตอรี่ 350mAh และจอแสดงผลแบบตลอดเวลาทำให้สามารถเว้นการชาร์จแบตเตอรี่ได้หนึ่งเดือนสำหรับนาฬิกาวินาทีและสองเดือนสำหรับนาฬิกานาที
 

ด้วย SRAM ความเร็วสูง 2.2MB ตัวควบคุม LCD ขั้นสูง และตัวเร่งความเร็วกราฟิก 2D TZ1201XBG เป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสำหรับ alpha-blending การวาดภาพ การหมุนภาพ พื้นผิวและการปรับขนาดภาพ และการแปลงสีแบบ on-the-fly  โปรเซสเซอร์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนี้มีการสนับสนุนแบบผสมผสานสำหรับจอแสดงผล HVGA (480×320) ที่ความเร็ว 30fps หรือจอแสดงผล QVGA (320×240) ที่ความเร็ว 60fps

Analogue front-end (AFE) ความแม่นยำสูงประกอบด้วย 24-bit delta-sigma ADC, 12-bit ADC, 12-bit DAC และ DAC แบบ LED ซึ่งรองรับ direct sensing  สิ่งเหล่านี้ร่วมกับการกรองซอฟต์แวร์สามารถรับรองพื้นที่สำคัญและการประหยัดพลังงาน

120 free GPIO และอินเทอร์เฟซ USB, UART, SPI และ I2C แบบบูรณาการสนับสนุนการใช้เซนเซอร์ภายนอกและอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อติดตามกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ทำให้สามารถขยายขอบเขตการใช้งานของลูกค้า

อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อเสียงสำหรับ voice command และ voice trigger processing และเครื่องเร่งกราฟิก 2D ช่วยให้ลูกค้าของ Toshiba สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าแก่ผู้ใช้

คุณสมบัติที่สำคัญ

·         การออกแบบพลังงานต่ำ

o    ใช้กระแสไฟฟ้า 70 μA/MHz

·         เครื่องเร่งกราฟิก 2D ประสิทธิภาพสูงทำให้การทำงานของ graphical user interface (GUI) ราบรื่น

·         AFE แม่นยำสูง

o    แรงดันไฟฟ้า / กระแส / อิมพีแดนซ์ได้สูงสุด 4 ช่อง

o    โหมดขยายที่สามารถกำหนดค่าได้ 3 แบบโดยมีส่วนประกอบภายนอกเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย เครื่องขยาย / เครื่องขยายผลอิมพีแดนซ์ / programmable gain amplifier (PGA)

o    Effective number of bits (ENoB) สูงสุด 22 บิต ที่ 10 μV

·         สนับสนุน I/O ต่าง ๆ เช่น I2C, UART, SPI เพื่อใช้เซ็นเซอร์ภายนอกและอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อติดตามระยะเวลาและระดับของการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี

การใช้งาน

อุปกรณ์ IoT รวมถึงอุปกรณ์ที่สวมใส่

ข้อมูลจำเพาะหลัก

เลขชิ้นส่วน

TZ1201XBG

CPU

ARM Cortex-M4F

ความถี่สูงสุด

up to 120MHz

Embedded SRAM

2.2MB

e-MMC

2ch

External bus

1ch

เร่งกราฟิก

2D

ควบคุม LCD

MIPI® DBI Type B, Type C, DSI

สนับสนุนความละเอียด

HVGA (480×320) @ 30fps

QVGA (320×240) @ 60fps

GPIO

120 bits

I2C (Master/Slave)

2ch

UART

4ch

DMA

16ch

AES

128/192/256-bit key lengths

True random generator

1 unit

Compression & decompression

1 unit

SPI

4ch

Quad SPI สำหรับ Flash memory

Supported

PWM

8ch

32-bit Timer

2ch

Watchdog Timer

1ch

Instrumentation amplifier-Gain

×1 to ×4

PGA-Gain

×1 to ×32

12-bit ADC

16ch

24-bit ADC

4ch

DAC

1

LED driver

4

USB

USB 2.0 Device 12 Mbps, 1 port 4 bidirectional endpoints

ขนาดบรรจุภัณฑ์

(W x L x H, mm)

8.0 ×8.0 ×0.6

*    ARM และ Cortex เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ARM Limited (หรือบริษัทในเครือ) ในสหภาพยุโรปและ/หรือที่อื่น ๆ

* MIPI เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ MIPI Alliance, Inc

* ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อบริการอื่น ๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานอนิเมชั่น 2D/3D ของผลิตภัณฑ์นี้โปรดไปที่

https://youtu.be/IyBF8wdgLNI

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้กรุณาเยี่ยมชม:

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/assp/applite/tz1200.html

สอบถามข้อมูลลูกค้าสำหรับ:
Logic LSI Sales & Marketing Group
Tel: +81-44-548-2110
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดเนื้อหาบริการและข้อมูลการติดต่อถูกต้องในวันที่ประกาศ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170706005437/en/

สอบถามสำหรับสื่อ:
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
Chiaki Nagasawa, +81-3-3457-4963
Digital Marketing Department
semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

NTT Communications Group และ Rancher Labs ร่วมมือกันในการให้บริการตู้คอนเทนเนอร์สำหรับองค์กรต่างๆ

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–6 กรกฎาคม 2017

NTT Communications Corporation (NTT Com) บริษัทโซลูชั่นด้านไอซีทีและธุรกิจสื่อสารมวลชนภายในกลุ่ม NTT (TOKYO: 9432) Group บริษัท NTTPC Communications (NTTPC) และ Rancher Labs ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการคอนเทนเนอร์ประกาศข้อตกลงว่าด้วยร่วมมือในการจัดหาบริการด้านคอนเทนเนอร์ให้กับองค์กรเพื่อจัดเก็บข้อมูลและวัตถุแบบครบวงจร  บริการคอนเทนเนอร์ส่วนตัวจะเปิดใช้งานใน Enterprise Cloud ของ NTT Com ในเดือนตุลาคมและบริการตู้คอนเทนเนอร์สาธารณะในคลาวด์ WebARENA ของ NTTPC จะเปิดใช้งานภายในเดือนธันวาคม 2560

http://www.ntt.com/en/about-us/press-releases/news/article/2017/0706/a.html

คุณลักษณะของบริการคอนเทนเนอร์ส่วนตัวสำหรับองค์กร

·         จัดการ user interface ผ่านทางเว็บ

แพลตฟอร์มคอนเทนเนอร์ของ Rancher ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและใช้งานคอนเทนเนอร์ดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย:

o    ใช้ docker cluster หลายตัว

o    ขยายคอนเทนเนอร์และโฮสต์

o    กำหนดค่าและปรับใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

o    ตรวจสอบคอนเทนเนอร์และโฮสต์

·         แค็ตตาล็อกฟังก์ชัน

ลูกค้าสามารถสร้างระบบที่ประกอบด้วยตู้คอนเทนเนอร์ได้หลายแบบด้วยการใช้ประโยชน์จากบริการโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย  ลูกค้าสามารถเลือก กำหนดค่า และปรับใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานเช่นการจัดเก็บ ระบบเครือข่าย และโหลด balancers ผ่านอินเทอร์เฟซ Rancher ทำให้ง่ายต่อการทำซ้ำและใช้งานในสภาพแวดล้อมที่กำหนดเอง

·         การผสานรวมกับ Enterprise Cloud

สภาพแวดล้อมของ Rancher ที่สร้างขึ้นในเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ Enterprise Cloud สามารถรวมเข้ากับตัวเลือก Enterprise Cloud จำนวนมากรวมถึงฐานข้อมูล

NTT Com Group และ Rancher Labs จะตรวจสอบและประเมินบริการบนแพลตฟอร์ม IoT ของผู้ผลิตรายใหญ่ภายในเดือนนี้  บริการตู้คอนเทนเนอร์สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่คาดว่าจะจัดส่งเป็นบริการคลาวด์หลายรายในเดือนธันวาคม 2017

ประวัติ
 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่องของระบบขององค์กร การพัฒนาและตรวจสอบซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์กำลังได้รับแรงผลักดัน  ที่ผ่านมาผู้ใช้ที่มีศักยภาพมักวิตกเกี่ยวกับการดำเนินงานและการจัดการสภาพแวดล้อมของคอนเทนเนอร์และประเด็นด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง  เพราะเหตุนี้ NTT Com และ NTTPC จะเสนอคอนเทนเนอร์ส่วนตัวเป็นบริการที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างสภาพแวดล้อมคอนเทนเนอร์แบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านทางซอฟต์แวร์การจัดการคอนเทนเนอร์ของ Rancher  NTT Com และ NTTPC จะให้การสนับสนุนสำหรับบริการด้วยความช่วยเหลือด้านเทคนิคจาก Rancher Labs  ความร่วมมือนี้เป็นครั้งแรกที่ Rancher Labs ได้ให้บริการ MSP (Managed Service Provider) ให้กับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ในประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ: ชื่อบริษัทและบริการในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ NTT Communications Corporation
 

NTT Communications ให้บริการด้านที่ปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัย และระบบคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อม ICT ขององค์กร  การให้บริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกของบริษัท รวมถึงเครือข่าย tier-1 IP ระดับชั้นนำระดับโลก เครือข่าย Arcstar Universal One ™ VPN ซึ่งครอบคลุม 196 ประเทศ/ภูมิภาค และศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยกว่า 140 แห่งทั่วโลก  โซลูชั่นของ NTT Communication ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั่วโลกของกลุ่มบริษัท NTT ได้แก่ Dimension Data, NTT DOCOMO และ NTT DATA

www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

เกี่ยวกับ NTTPC Communications Corporation

NTTPC Communications Incorporated (NTTPC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1985 เป็นบริษัทในเครือของ NTT Communications เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการสื่อสารในตลาดโทรคมนาคมญี่ปุ่น  และเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีกลยุทธ์มากที่สุดในกลุ่มตลอดหลายปีที่ผ่านมา  NTTPC เปิดตัวบริการ ISP ตัวแรกของกลุ่ม NTT ที่เรียกว่า "InfoSphere" ในปี 1995 และได้เปิดตัวศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและบริการโฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกของประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่า "WebARENA" ในปี 1997  NTTPC ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ในตลาด ICT ตลอดมา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม http://www.nttpc.co.jp/

เกี่ยวกับ Rancher Labs
 

Rancher Labs สร้างซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับองค์กรที่ใช้ประโยชน์จากตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเร่งรัดการพัฒนาซอฟต์แวร์และปรับปรุงการดำเนินงานด้านไอที  ด้วยการจัดการบริการโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการคอนเทนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการแจกจ่าย Kubernetes และ Docker ในเชิงพาณิชย์ แพลตฟอร์มการจัดการคอนเทนเนอร์ของ Rancher ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการคอนเทนเนอร์ในการผลิตหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย  RancherOS คือการแจกจ่าย Linux แบบง่ายที่สร้างขึ้นจากคอนเทนเนอร์สำหรับใช้งานคอนเทนเนอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.rancher.com

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170705006164/en/

สอบถามสำหรับสื่อ
NTT Communications
Mr. Morita, Mr. Hayashi, Ms. Tomita
Cloud Services
Tel: +81 3 6733 9521
Mail: g-cl@ntt.com
หรือ
NTTPC Communications
Mr. Sato, Mr. Hayashi
Public Relations
Tel: +81 50 3388 1664
Mail: pr@nttpc.co.jp
หรือ
Rancher Labs
Ms. Eleni Laughlin
Tel: +1 (510) 406-5798
Mail: eleni@mindsharepr.com

Saison Information Systems ตั้งฐานการดำเนินงาน EMEA สำหรับภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และอาฟริกา

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บริษัท Saison Information Systems Co., Ltd.  (JASDAQ:9640) (สำนักงานใหญ่: กรุงโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น; ซีอีโอ: Kazuhiro Uchida) ได้เปิดสำนักงานที่ลอนดอน ณ วันที่ 6 กรกฎาคม, 2017 ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นฐานการดำเนินงานสำหรับการให้บริการในภูมิภาค EMEA หรือ ยุโรป ตะวันออกกลาง และอาฟริกา โดยมุ่งเน้นที่ยอดขายของ HULFT ซึ่งเป็นมิดเดิลแวร์ (MFT) สำหรับการถ่ายโอนไฟล์ที่กำลังประสบความสำเร็จสูงของบริษัท

ความเป็นมา

หลังจากที่ HULFT ได้รับส่วนแบ่งการตลาดอย่างล้นหลามในตลาดญี่ปุ่น Saison Information Systems ได้ดำเนินการขยายธุรกิจไปทั่วโลก ด้วยการจัดตั้ง บริษัทย่อยและเปิดสำนักงานในต่างประเทศดังต่อไปนี้

 • ในประเทศจีน: HULFT China Co. , Ltd. ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2555 และมีสำนักงานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง
 • ในภูมิภาคอาเซียน: HULFT Pte. Ltd. ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ปี พ. ศ. 2558 และมีสำนักงานในสิงคโปร์
 • ในอเมริกาเหนือ: HULFT Inc. ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ปี พ. ศ. 2516 และมีสำนักงานอยู่ในซานมาเทโอรัฐแคลิฟอร์เนีย

ความพยายามเหล่านี้เกิดผลลัพธ์ และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ปรากฏว่า:

·         มีผู้ใช้งานที่มีใบอนุญาต HULFT จำนวน 189,600 ใบ ถูกใช้โดย 8,700 บริษัท ใน 43 ประเทศทั่วโลก และ,

·         DataSpider Servista ได้รับการติดตั้งโดย บริษัท กว่า 3,000 แห่ง

·          

การตัดสินใจจัดสำนักงานขึ้นในภูมิภาค EMEA ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ปลายทางและคู่ค้าที่ภูมิภาคนั้น

รายละเอียดสำนักงาน

• ชื่อ: Saison Information Systems Co., Ltd. EMEA Office

• ที่อยู่: ชั้น 6, อาคาร First Central 200, 2 Lakeside Drive, ลอนดอน NW 10 7FQ, สหราชอาณาจักร

• วันก่อตั้ง: 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ติดต่อ: SalesSupport_EMEA@hulft.com

• หน้าที่และกิจกรรม: การวิจัย การตลาด และการติดต่อประสานงานกับ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ยุโรป ตะวันออกกลาง และอาฟริกา

เกี่ยวกับ HULFT

HULFT ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่เปิดตัวใน ปี พ. ศ. 2536 เป็นมิดเดิลแวร์สำหรับการจัดการการถ่ายโอนไฟล์ที่เพียบพร้อมฟังก์ชัน สำหรับการใช้งานการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบธุรกิจระหว่างองค์กร โดยตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2017 มี บริษัท จดทะเบียน 8,700 แห่งใน 43 ประเทศทั่วโลกที่มีใบอนุญาตในการใช้ HULFT จำนวนทั้งสิ้น 189,600 ใบ ครอบคลุมทั่วทุกอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการส่งรับและจัดการงานการถ่ายโอนไฟล์แล้ว HULFT ยังมีฟังก์ชันต่อพ่วงที่จำเป็นสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ ซึ่งรวมไปถึงฟังก์ชันความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลก่อนและหลังการโอน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์: https://www.hulft.com/en/hulft-mft/

เกี่ยวกับ DataSpider Servista

ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา บริษัท DataSpider Servista ได้รับการติดตั้งจากบริษัทกว่า 3,000 แห่ง และได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ในด้านความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเวลาสี่ปีแล้วในประเทศญี่ปุ่น* ระบบ GUI ช่วยให้สามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด สามารพใช้งานได้กับอะแดปเตอร์ ระบบแอพพลิเคชัน ฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่หลากหลาย ที่ถูกเก็บไว้ในตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เอง หรือที่เก็บไว้ในระบบคลาวด์ มันสามารถทำให้ในกระบวนการหลากหลายรูปแบบเป็นไปอย่างอัตโนมัติซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์: https://www.hulft.com/en/dataspider-servista/

* แหล่งข้อมูล: การสำรวจ AEAI Software โดย Nikkei BP Consulting, เมษายน พ.ศ. 2560

Saison Information Systems Co., Ltd.

 • สำนักงานใหญ่: ซันไชน์ 60 (21F), 3-1-1 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, โตเกียว 170-6021, ประเทศญี่ปุ่น
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2513
 • ประธาน: Kazuhiro Uchida (ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
 • เว็บไซต์: http://home.saison.co.jp/english/

หมายเหตุ:

* HULFT และชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าขอบริษัท Saison Information Systems Co., Ltd.

* DataSpider และ DataSpider Servista เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Appresso K.K.

* ชื่อ บริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริการอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ บริษัท นั้น ๆ

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&sty=20170705006158r1&sid=58983&distro=ftp

ดูเวอร์ชันต้นฉบับได้ที่  businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170705006158/en/

Saison Information Systems Co., Ltd.
สอบถามด้านผลิตภัณฑ์:
Masaaki Takayama, +81-3-3988-5301
ฝ่าย HULFT (HULFT Division)
info@hulft.com
หรือ
สอบถามสำหรับสื่อมวลชน:
Akane Toyota, +81-3-3988-3477
ฝ่ายวางแผนองค์กร (Corporate Planning Department)
kikaku@saison.co.jp

C.H. Robinson ได้รับเลือกให้เป็นหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการสำหรับ การแข่งขัน Summer Universiade ณ กรุงไทเป ในปี พ. ศ. 2560

Logo

บริษัทจะให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลกแก่ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ไทเป, ไต้หวัน–(BUSINESS WIRE)–14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

C.H. Robinson ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับโลกได้รับเลือกให้เป็นหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการสำหรับ กีฬาภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยในปี พ. ศ. 2560 ณ กรุงไทเป บริษัทได้รับเลือกเพราะมีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการโลจิสติกส์ทางอากาศและทางทะเล ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

C.H. Robinson ในฐานะหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการของการแข่งขันจะจัดเตรียมบริการจัดส่งอุปกรณ์กีฬาและวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมงาน งานนี้เป็นการแข่งขันกรีฑาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก จะถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 29 และจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคมจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นี่เป็นครั้งแรกที่ C.H Robinsonn จะได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้บริษัทก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลกอย่างเป็นทางการของภูมิภาคนี้ โดยเมื่อประมาณการณ์แล้วทางด้านโลจิสติกส์สำหรับการแข่งขันนี้ จะต้องการยานพาหนะขนส่งประมาณ 5,000 คัน และพนักงาน 7,000 คน เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างพิถีพิถันทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน และเพื่อทำให้ความต้องการด้านโลจิสติกส์สามารถครอบคลุมทั่วทั้งห้าทวีป โดย C.H. Robinsonในฐานะหนึ่งในห้าหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการ จะเป็นผู้นำทัพในด้านโลจิสติกส์ และด้านการขนส่งจากอเมริกาเหนือ แคนาดา ละตินอเมริกา เม็กซิโก ตะวันออกกลาง แอฟริกาและยุโรป

"เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นทางการสำหรับ Summer Universiade ในปีพ. ศ. 2560" นาย Schnell Jeng             ผู้อำนวยการAsia Global Forwarding ของ CH Robinson กล่าวว่า "ทีมงานที่แข็งขันของเราจะให้บริการขนส่งทางไกลระหว่างประเทศ การจัดการด้านศุลกากร และบริการรถขนส่งภายในประเทศสำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน CH Robinson จะสนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นจนจบ พนักงานที่มีความเป็นมืออาชีพของเราจะทำงานอย่างกระตือรือร้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการด้านโลจิสติกส์ของงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ "

เกี่ยวกับ C.H. Robinson

ที่ C.H. Robinson เราเชื่อมั่นในการเป็นแรงผลักดันต่อการค้าโลก ผ่านการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วฉับไวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้อย่างลงตัว โดยการใช้คนที่มีความรู้และความสามารถ กระบวนการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผล และเทคโนโลยีระดับโลกที่ช่วยให้ลูกค้าของเราทำงานคล่องตัวมากขึ้น  ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายใหญ่ที่สุดของโลก (3PL) เราให้บริการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมการจัดหาวัตถุดิบและบริการให้กับ ลูกค้ากว่า 110,000 ราย และกับผู้ให้บริการที่ได้ทำสัญญากับบริษัทอีก 68,000 ราย ผ่านทางเครือข่ายสำนักงานที่ครอบคลุมของเรากว่า 280 แห่งและพนักงานกว่า 13,000 คน นอกจากนี้บริษัท หน่วยงานต่าง ๆ และพนักงานของเรา ต่างมีส่วนสร้างรายได้ร่วมหลายล้านดอลลาร์ต่อปีให้องค์กรหลากหลายต่าง ๆ ทั้งนี้สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ Eden Prairie, Minnesota, C.H. Robinson (CHRW) และบริษัทได้เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2540 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเข้าไปเยี่ยมชมที่ http://www.chrobinson.comหรือดูวิดีโอ บริษัท ของเรา

ดูเวอร์ชันต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51574575&lang=en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ:

C.H. Robinson
Chelsea Chen, 886-225080777
ผู้ประสานงานด้านการตลาดเอเชีย
Chelsea.chen@chrobinson.com

SAISON INFORMATION SYSTEMS: HULFT IoT ทำงานร่วมกับ McAfee เพื่อรักษาความปลอดภัย IoT

Logo

การรวมข้อมูลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ IoT มากเกินไป

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–6 กรกฎาคม 2017

Saison Information Systems Co., Ltd. (JASDAQ: 9640) (สำนักงานใหญ่: โตเกียวประเทศญี่ปุ่น; CEO: Kazuhiro Uchida)

เป็นผู้ผลิต HULFT IoT ซึ่งเป็นมิดเดิลแวร์ managed file transfer (MFT) สำหรับ IoT.

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาร์ทนี้มีคุณลักษณะด้านมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: http://www.businesswire.com/news/home/20170705006156/en/

(Graphic: Business Wire)

(กราฟฟิค: Business Wire)

McAfee Co., Ltd. (ที่ตั้ง: โตเกียวประเทศญี่ปุ่น; CEO: Osamu Yamano; ต่อจากนี้เรียกว่า McAfee) เป็นบริษัทญี่ปุ่นในเครือของบริษัท McAfee LLC ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ชั้นนำของโลก

บริษัททั้งสองได้ร่วมมือกันเพื่อให้ HULFT IoT สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของ McAfee, McAfee Embedded Control และ McAfee Advanced Threat Defense  ผลลัพธ์ที่ได้คือโซลูชันที่เป็นสามารถปกป้องอุปกรณ์ IoT ข้อมูลที่รวบรวมมา และการถ่ายโอนข้อมูล

ประวัติการทำงานร่วมกัน

ที่ผ่านมาแหล่งข้อมูล IoT ได้ดำเนินการในเครือข่ายแบบปิดภายในองค์กร  ปัจจุบันความสนใจในการรวมข้อมูล IoT เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เทคโนโลยีข้อมูลธุรกิจ และความสามารถของวิสาหกิจได้เพิ่มขึ้น

ซอฟต์แวร์ต้านไวรัสมาตรฐานต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและอาจใช้ในการตรวจสอบการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ IoT ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและความผิดปกติของอุปกรณ์ IoT จึงส่งผลให้มีความต้องการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่ประหยัดทรัพยากร

เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ HULFT IoT สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ McAfee ได้ 2 โปรแกรม

1.     McAfee Embedded Control มีเทคโนโลยีป้องกันไวรัสเพื่อทำให้อุปกรณ์สามารถตอบสนองต่อการโจมตีของมัลแวร์ได้ดี

2.     McAfee Advanced Threat Defense ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องจากขอบเครือข่ายไปยังปลายทาง

ข้อเสนอด้านคุณค่า

McAfee และ HULFT IoT ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อให้มีการรวมข้อมูล IoT ที่ปลอดภัยดังต่อไปนี้

1.     เมื่อติดตั้งในอุปกรณ์ IoT McAfee Embedded Control จะช่วยประหยัดทรัพยากรโดยไม่ตรวจสอบโปรแกรมที่ได้รับอนุญาตพิเศษ  โปรแกรมจะตรวจสอบโปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

2.     HULFT IoT Agent ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับอนุญาตพิเศษ จะบีบอัดและเข้ารหัสไฟล์ที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์ IoT และโอนไปยัง HULFT IoT Manager ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

3.     ด้านเซิร์ฟเวอร์ McAfee Advanced Threat Defense จะตรวจสอบว่าไฟล์ที่ได้รับจาก HULFT IoT Manager มาจากตัวแทนของ HULFT หรือไม่และยืนยันว่ามีมัลแวร์อยู่หรือไม่

คำพูดของ Osamu Yamano, ประธาน of McAfee Japan:

"McAfee รู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอโซลูชั่นรักษาความปลอดภัย IoT ขั้นสูงผ่านการร่วมมือกับ Saison Information Systems  IoT ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและค่านิยมใหม่ ๆ ได้ และ McAfee ได้จัดหาโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้ประโยชน์จาก IoT และได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถรักษาความปลอดภัย CIP และระบบฝังตัวองค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ IoT

เกี่ยวกับ HULFT IoT

HULFT IoT เป็นมิดเดิลแวร์ถ่ายโอนไฟล์ระดับองค์กรสำหรับอุปกรณ์ IoT ซึ่งช่วยป้องกันข้อมูลสูญหายในกรณีการใช้งานที่สำคัญเช่นการชำระเงิน การรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบ  HULFT IoT เป็นรุ่นที่เป็นที่นิยมของมิดเดิลแวร์ HULFT 8 MFT ซึ่งใช้โดยบริษัทกว่า 8,600 แห่งใน 43 ประเทศ

รายละเอียดสินค้า: https://www.hulft.com/en/hulft-iot

เกี่ยวกับ Saison Information Systems Co., Ltd.

·         สำนักงานใหญ่: Sunshine 60 (21F), 3-1-1 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-6021, Japan

·         ก่อตั้ง: 1 กันยายน 1970

·         ประธาน: Kazuhiro Uchida (ประธาน and CEO)

·         ทุนทรัพย์: ¥1,367 ล้าน

·         กิจกรรมทางธุรกิจ: บริการบูรณาการ ให้คำปรึกษา และโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับระบบสำหรับอุตสาหกรรมการเงิน การค้าปลีก และการผลิต  ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปรวมถึง HULFT

·         รหัสหลักทรัพย์: 9640 (Tokyo Stock Exchange, JASDAQ Standard Market)

·         เว็บไซต์: http://home.saison.co.jp/english/

เครื่องหมายการค้า

·         HULFT IoT และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HULFT เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Saison Information Systems Co. , Ltd.

·         ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อบริการอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแต่ละบริษัท

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170705006156/en/

สอบถามเกี่ยวกับ HULFT สำหรับสื่อมวลชน
Saison Information Systems Co., Ltd.
Akane Toyota / Seiko Yokoi, +81-3-3988-3477
PR
kikaku@saison.co.jp

สอบถามข้อมูลสินค้า HULFT Product Inquiries
Saison Information Systems Co., Ltd.
Masaaki Takayama, +81-3-3988-5301
Marketing Department, HULFT Division
info@hulft.com

โตชิบาประกาศเปิดตัวโฟโต้คัปเปลอร์ไดรฟ์เกทที่มีเอาต์พุตสูงสุดที่ 2.5A และบรรจุอยู่ในแพคเกจที่มีความสูงต่ำ

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–30 มิถุนายน พ.. 2560

บริษัท สตอเรจ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ ดีไวเซส โซลูชันส์ ในเครือของโตชิบา คอร์ปอเรชัน (TOKYO:6502) ประกาศเปิดตัว “TLP5832,” ชุดโฟโต้คัปเปลอร์ไดรฟ์เกทตัวใหม่ที่มีบรรจุภัณฑ์แบบ SO8L ความสูงต่ำ โดยโฟโต้คัปเปลอร์ตัวนี้ให้กำลังไฟเอาท์พุทสูงสุด 2.5A สูงสุดและสามารถใช้ร่วมกับไดรฟ์ IGBTs ระดับกลางได้โดยตรง การจัดส่งเริ่มต้นในวันนี้

ข่าวสมาร์ทนิวส์ฉบับนี้มีลักษณะเป็นมัลติมีเดีย สามารถเข้าไปดูฉบับเต็มได้ ที่: http://www.businesswire.com/news/home/20170630005167/en/

Toshiba: a new gate driver photocoupler "TLP5832," housed in a low-height SO8L package. (Photo: Busi ...

โดชิบา: โฟโต้คัปเปลอร์ไดรฟ์เกทตัวใหม่รุ่น "TLP5832," อยู่ในแพคเกจ SO8L ความสูงต่ำ. (รูปภาพ: Business Wire)

การใช้แพคเกจแบบ SO8L ช่วยให้สามารถใช้ IC ที่ความสูงลดลงประมาณ 54% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของโตชิบาใน บรรจุภัณฑ์แบบ SDIP6 และ DIP8 (LF1 option) จึงสามารถรองรับการติดตั้งบนบอร์ดที่มีจุดติดตั้งที่มีความสูงจำกัด ลดขนาดของชุดผลิตภัณฑ์ แต่ถึงแม้จะมีขนาดเล็กก็ตาม IC จะช่วยให้มีช่องว่างและระยะห่างในผลิตภัณฑ์ 8 มิลลิเมตรทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการฉนวนกันความร้อนสูง

นอกเหนือไปจากนี้โฟโต้คัปเปลอร์ไดรฟ์เกทตัวใหม่นี้รับประกันค่า propagation delay และ propagation skew ในทุกช่วงอุณหภูมิที่ระหว่างการปฏิบัติงานที่ –40 เซลเซียส ถึง + 110 เซลเซียส โดยการออกแบบวงจรอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเกิดขึ้นได้จากการลดส่วนต่างของอุณหภูมิ

รายงานตลาด Gartner ล่าสุดได้รับการยอมรับว่าโตชิบาเป็นผู้ผลิตโฟโต้คัปเปลอร์ชั้นนำในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 23% ใน CY2016 (ที่มา: Gartner, Inc. ส่วนแบ่งการตลาด: อุปกรณ์และแอพพลิเคชันเซมิคอนดักเตอร์, ทั่วโลก, พ.ศ. 2559 "30 มีนาคม พ.ศ. 2560 )

โตชิบาจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยการส่งเสริมการพัฒนาโฟโต้คัปเปลอร์และโฟโต้รีเลย์ที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

การใช้งาน

 • ไดรฟ์ IGBT / MOSFET
 • อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
 • อินเวอร์เตอร์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์
 • เครื่องขยายเสียงเซอร์โว
 • อินเวอร์เตอร์เครื่องปรับอากาศ

คุณสมบัติ

 • แพคเกจ SO8L แบบบาง มีความหนา 2.3 มม
 • ช่องว่างและระยะห่าง: 8 มม. (สูงสุด)
 • LED ที่คงคุณลักษณะยาวนานตลอดอายุการใช้งาน
 • การใช้งานที่อุณหภูมิสูง: Topr = 110 ° C (สูงสุด)
 • กระแสไฟขาออกสูงสุด: IOPH, IOPL = ± 2.5 A (สูงสุด)

ข้อมูลจำเพาะหลัก

(นอกจากว่าระบุไว้เป็นอื่น, Ta = -40 ถึง 110℃. ค่าทั่วไปทั้งหมดอยู่ที่ Ta = 25℃)

หมายเลขชิ้นส่วน

TLP5832

การตั้งค่าการใช้งานที่แนะนำ

(@Ta=25℃)

กระแสเอาต์พุตต่ำสุดสูงสุด

IOPH, IOPL สูงสุด (A)

±2.5

กระแสไฟฟ้า

VCC ต่ำสุด/สูงสุด (V)

15/30

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า

ICCH, ICCL สูงสุด (mA)

3

เทรชโฮลด์ อินพุท เคอเรนท Threshold input current(L→H)

IFLH สูงสุด (mA)

5

คุณลักษณะการสลับ

โพรพาเกชั่น ดีเลย์ ไทม์    Propagation delay time

tPLH, tPHL max (ns)

200

โพรพาเกชั่น ดีเลย์ สคูว์    Propagation delay skew

tPsk ต่ำสุด/สูงสุด (ns)

-80/80

ค่า CMTI: Common-mode transient immunity

(@Ta=25℃)

CMH, CML ต่ำสุด (kV/μs)

±20

คุณลักษณะ Isolation

(@Ta=25℃)

Isolation voltage

BVS min (Vrms)

5000

ค่าพารามิเตอร์

Mechanical Parameters

ระยะห่าง

min (mm)

8.0

ระยะช่องว่าง

min (mm)

8.0

ความหนาแยกภายใน               Internal isolation thickness

min (mm)

0.4

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ที่ลิงค์ข้างล่าง

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP5832&region=apc&lang=en

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์โฟโต้คัปเปลอร์ของโตชิบากรุณาเยี่ยมชม

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/opto/photocoupler.html

ติดต่อสอบถามสำหรับลูกค้า:

ฝ่ายขายและการตลาดอุปกรณ์ Optoelectronic (Optoelectronic Device Sales & Marketing Dept)
โทร: +81-3-3457-3431
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

ข้อมูลในเอกสารนี้ รวมถึงราคาสินค้าและรายละเอียดเนื้อหาของการบริการและข้อมูลการติดต่อถูกต้องในวันที่ประกาศ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกี่ยวกับโตชิบา
โตชิบาคอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทในเครือฟอร์จูนโกลบอล 500 ให้ความสำคัญกับการสร้างประสิทธิภาพระดับโลกในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์และระบบไฟฟ้าขั้นสูง โดยโตชิบาเน้นไปที่ 3 สาขาธุรกิจที่สำคัญ คือด้านพลังงานที่ช่วยยกระดับชีวิตในปัจจุบันให้สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยรักษาคุณภาพชีวิต และด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลที่มาตรฐานสูงในสังคม และเพราะว่าโตชิบาปฏิบัติตามหลักการของเครือโตชิบาในการ "ทำเพื่อทุกคน ทำเพื่ออนาคต" อย่างแน่วแน่ ดังนั้นโตชิบาจึงส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันทั่วโลก และการมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่คนรุ่นหลังสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้

ก่อตั้งขึ้นในกรุงโตเกียวในปี พ.. 2418 ปัจจุบันโตชิบาเป็นหัวใจสำคัญของเครือข่ายบริษัทจดทะเบียนกว่า 550 แห่ง มีพนักงานรวมกันกว่า 188,000 คนทั่วโลก โดยมียอดขายประจำปีเกินกว่า 5.6 ล้านล้านเ(5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐณ วันที่   31 มีนาคม พ.. 2559)

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโตชิบาได้ที่  www.toshiba.co.jp/index.htm

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&sty=20170630005167r1&sid=58983&distro=ftpดูเวอร์ชั่นต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170630005167/en/

ติดต่อสอบถามสำหรับสื่อ:
โตชิบา คอร์ปอเรชัน
บริษัท สตอเรจ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ ดีไวเซส โซลูชันส์
แผนกการตลาดดิจิทัล
Chiaki Nagasawa, +81-3-3457-4963
semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

Blockchain ของ Ripple ทำให้สามารถการโอนเงินทันทีจาก SBI ไปธนาคารไทยพาณิชย์

Logo

SCB, SBI และ Ripple เปิดตัวบริการชำระเงินโดยใช้ blockchain ระบบแรกระหว่างญี่ปุ่นและประเทศไทย

ซานฟรานซิสโก–(BUSINESS WIRE)–30 มิถุนายน 2017

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ร่วมมือกับ SBI Remit ของประเทศญี่ปุ่นใช้โซลูชันองค์กรแบบ blockchain ของ Ripple เพื่อดำเนินการโอนเงินระหว่างประเทศในรูปแบบเรียลไทม์ระหว่างญี่ปุ่นและประเทศไทย  บริการชำระเงินข้ามพรมแดนของ Ripple เป็นโซลูชันแรกในวงการที่ทำให้การโอนเงินจากญี่ปุ่นไปถึงลูกค้ารายย่อยของ SCB ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่เคย

ปัจจุบันชาวไทยประมาณ 40,000 คนอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและจำนวนเงินที่โอนไปทั้งหมดจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 250 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

การเปิดใช้บริการใหม่นี้จะเริ่มขึ้นในวันนี้และสนับสนุนการโอนเงินจาก JPY ในญี่ปุ่นเป็นเงินบาทในบัญชีออมทรัพย์ของ SCB ในประเทศไทย  เมื่อทำการส่ง เงินจะถูกโอนไปยังบัญชีผู้รับของ SCB ภายในสองถึงห้าวินาที ซึ่งเร็วขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเทียบกับเวลาทำการปัจจุบันที่นานถึงสองวันทำการ  SCB มีแผนที่จะเปิดให้บริการในตลาดหลักอื่น ๆ ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก

ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ SCB กล่าวว่า “SCB ได้ลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง Ripple เพื่อให้ลูกค้ารายย่อยของเรามีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่พวกเขาต้องการมากขึ้นในยุคดิจิทัลนี้  ลูกค้าต้องการการชำระเงินแบบเรียลไทม์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ”

"เราภูมิใจที่ได้เป็นธนาคารแห่งแรกที่จะใช้โซลูชัน blockchain ของ Ripple เพื่อรองรับการชำระเงินแบบเรียลไทม์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยให้กับลูกค้าของเราที่มักจะมีครอบครัวที่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินเหล่านี้สำหรับความต้องการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของพวกเขา  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นพันธมิตรกับ Ripple ในการขยายบริการของเราไปยังตลาดหลักอื่น ๆ ในอนาคต"

นายโนบุโอะ อันโดะ กรรมการตัวแทนบริษัท SBI Remit Co., Ltd. กล่าวว่า  “เป็นหน้าที่ของเราในการค้นหาโซลูชันด้านเทคโนโลยีที่เหนือกว่าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการด้านการโอนเงินที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของเรา  ในกรณีนี้ Ripple เป็นแนวคิดที่น่าประทับใจและมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ  นอกจากนี้เราคาดว่าจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ดีขึ้นเมื่อเครือข่ายของ Ripple ขยายตัว  เพราะเหตุนี้เรายินดีต้อนรับสถาบันอื่น ๆ ในการเข้าร่วมและช่วยให้เราสามารถเสนอบริการโอนเงินรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าวิธีการธรรมดาแก่ลูกค้าที่มีค่าของเราได้"

Marcus Treacher หัวหน้าแผนกกลยุทธ์ของ Ripple กล่าวว่า “เป้าหมายของ Ripple คือการทำให้การชำระเงินข้ามพรมแดนดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเช่นเดียวกับความเร็วของการกระจายข้อมูลในปัจจุบัน  ในกรณีของ SBI Remit และ SCB โซลูชันของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าการส่งเงินจากประเทศญี่ปุ่นมายังจุดหมายปลายทางในประเทศไทยสามารถเกิดขึ้นได้เกือบทันที  SCB และ SBI Remit กำลังเป็นผู้นำในเอเชียในการตอบสนองความต้องการใหม่ของลูกค้าในการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นบริการของสองบริษัทนี้น่าดึงดูดอย่างยิ่ง”

"เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ขยายความสัมพันธ์กับ SCB ต่อไปในตลาดหลักอื่น ๆ และจะสร้างแรงผลักดันให้กับเครือข่าย Ripple ทั่วโลก"

เกี่ยวกับ SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในธนาคารสากลชั้นนำของประเทศไทย  SCB ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1906 ในฐานะธนาคารพาณิชย์รายแรกของประเทศไทย มีมูลค่าตลาดสูงสุดในกลุ่มสถาบันการเงินไทย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2017 (554 พันล้านบาท)  เครือข่ายสาขาและจุดให้บริการครอบคลุมพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ (1,169 สาขา, ตู้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 109 ตู้ และเครื่องเอทีเอ็ม 9,724 เครื่อง) ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจ SME และลูกค้ารายย่อยโดยมีสินทรัพย์รวม 2.938 ล้านล้านบาท  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.scb.co.th บริษัทดิจิตอลเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (Digital Ventures) ของ SCB เป็นบริษัทย่อยที่มุ่งเน้นการลงทุนในการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร AI และ blockchain

เกี่ยวกับ Ripple

Ripple มอบประสบการณ์ที่ไร้แรงเสียดทานในการส่งเงินทั่วโลกโดยใช้พลังของ blockchain  สถาบันการเงินสามารถเข้าร่วมเครือข่ายทั่วโลกที่กำลังเติบโตของ Ripple เพื่อประมวลผลการชำระเงินของลูกค้าได้ทุกที่ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วเชื่อถือได้และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการ  ธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินสามารถใช้สินทรัพย์ดิจิทัล XRP เพื่อลดต้นทุนและเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ได้

Ripple มีสำนักงานอยู่ที่ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก ลอนดอน ซิดนีย์ และลักเซมเบิร์กและมีลูกค้ามากกว่า 75 รายทั่วโลก

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170629006436/en/

ติดต่อ:

ธนาคารไทยพาณิชย์
ประชาสัมพันธ์
วัลภา สุขใย, 0-2544-6421
wanlapa.sookyai@scb.co.th
หรือ
ปรวรรณ ปานปั้น, 0-544-4514
porrawan.parnpan@scb.co.th
เว็บไซต์: www.scb.co.th

Toshiba เปิดตัว CMOS Operational Amplifier ด้วยสัญญาณรบกวนต่ำระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–29 มิถุนายน 2017

บริษัทอุปกรณ์เก็บข้อมูลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ Toshiba (TOKYO: 6502) ประกาศในวันนี้ว่า ได้เปิดตัว "TC75S67TU" operational amplifier ใหม่ที่ระดับสัญญาณรบกวนต่ำระดับชั้นนำในอุตสาหกรรม[1]  การจัดส่งตัวอย่างจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยมีกำหนดการจัดจำหน่ายในเดือนสิงหาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาร์ทนี้มีคุณลักษณะด้านมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: http://www.businesswire.com/news/home/20170629005457/en/

Toshiba: A new operational amplifier "TC75S67TU" that realizes industry-leading low noise. (Photo: B ...

Toshiba: operational amplifier รุ่นใหม่ “TC75S67TU" ที่มีสัญญาณรบกวนต่ำระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม (รูปภาพ Business Wire)

เนื่องด้วยการขยายตัวของตลาด IoT ความต้องการสำหรับ operational amplifier สัญญาณรบกวนต่ำเพื่อขยายสัญญาณขนาดเล็กที่ตรวจพบโดยเซ็นเซอร์จึงเพิ่มขึ้น[2]  IC ใหม่ของ Toshiba ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้า low input และเหมาะสมกับวงจรเซ็นเซอร์ analog front-end (AFE)  นอกจากนี้ IC ใหม่ยังสามารถคงกระแสไฟฟ้าแบบ low bias ด้วยการใช้กระบวนการ CMOS ซึ่งจะช่วยยืดอายุ[3]การใช้งานของแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ IoT ขนาดเล็กได้

การใช้งาน

การขยายสัญญาณขนาดเล็กจากเซ็นเซอร์หลายชนิด

โมดูล IoT, HDD, โมดูลเซ็นเซอร์, โน้ตบุ๊คพีซี, เครื่องใช้ภายในบ้าน

คุณสมบัติ

ค่าแรงดัน low-equivalent: input noise voltage

VNI=16nV/√Hz (typ.)@f=10Hz, Rs=100Ω, Rf=100kΩ, VDD=2.5V

VNI=6nV/√Hz (typ.)@f=1kHz, Rs=100Ω, Rf=100kΩ, VDD=2.5V

แหล่งจ่ายไฟต่ำ (Low-current power supply): IDD=430μA(typ.)@VDD=2.5V

การทำงานของแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Low-voltage operation): VDD=2.2V to 5.5V

หมายเหตุ:

[1] ผลสำรวจของ Toshiba เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2017

[2] เซ็นเซอร์ต่างๆ: รวมทั้งการสั่นสะเทือน การช็อก การเร่งความเร็ว ความดัน เซ็นเซอร์อินฟาเรด และเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

[3] เปรียบเทียบกับ bipolar type operational amplifier ของ Toshiba

ตามลิงค์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TC75S67TU&region=apc&lang=en

ตามลิงค์ข้างล่างนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ operational amplifier ของ Toshiba

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/linear/opamp-and-comparator/opamp.html

สอบถามข้อมูลสำหรับลูกค้า:
แผนกการขายและการตลาดอุปกรณ์สัญญาณขนาดเล็ก
Tel: +81-3-3457-3411
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์และข้อกำหนด เนื้อหาบริการ และข้อมูลการติดต่อถูกต้องในวันที่ประกาศ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกี่ยวกับ Toshiba

Toshiba Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Fortune Global 500 ใช้ความสามารถระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าขั้นสูงใน 3 สาขาธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ พลังงานที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้นที่ช่วยค้ำจุนชีวิตประจำวัน โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยรักษาคุณภาพชีวิต และการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนสังคมข้อมูลที่เจริญก้าวหน้า  ด้วยหลักการความมุ่งมั่นขั้นพื้นฐานของ Toshiba Group ในการ “มุ่งมั่นเพื่อผู้คน มุ่งมั่นเพื่ออนาคต” Toshiba ส่งเสริมการดำเนินงานทั่วโลกและมีส่วนร่วมในการสร้างโลกในอนาคตที่หลายชั่วอายุคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้

ก่อตั้งขึ้นในกรุงโตเกียวในปี 1875 ปัจจุบัน Toshiba เป็นหัวใจสำคัญของเครือข่ายที่รวมบริษัทจดทะเบียนไว้ 550 แห่งทั่วโลก ที่่มีพนักงาน 188,000 คนทั่วโลก โดยมียอดขายประจำปีเกินกว่า 5.6 ล้านล้านเยน (50 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ) (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Toshiba โปรดเยี่ยมชม www.toshiba.co.jp/index.htm

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170629005457/en/

สำหรับสื่อมวลชน:
Toshiba Corporation
Storage & Electronic Devices Solutions Company
Digital Marketing Department
Chiaki Nagasawa, +81-3-3457-4963
semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp